برنده جایزه سالیانه نویسنده دلیر

Program Picture

موج مثبت

برنده جایزه سالیانه نویسنده دلیر
۱۲ آبان ۱۳۹۶

مهوش ثابت در سال ۲۰۱۷ از سوی انجمن جهانی قلم، «‌پن»، در بریتانیا، برنده جایزه سالیانه «نویسنده دلیر» شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه