دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب

Program Picture

موج مثبت

دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب
۱۸ مرداد ۱۳۹۸

مردم سراسر جهان در حال آماده شدن برای دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب هستند و برگزاری نمایشگاه جدیدی در کشور آلمان نیز یکی از این نمونه‌هاست که در آن، سه قطعه از آرشیو جامعه بهائی آلمان، به نمایش در آمد که مرتبط با زندگی حضرت باب است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه