نقش دین در توسعه

Program Picture

موج مثبت

نقش دین در توسعه
۱۱ مرداد ۱۳۹۸

مهم‌ترین کنفرانس سالانه اروپا در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی، بیش از ۸ هزار شرکت‌کننده از جمله رهبران اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی را گرد هم آورد تا به مسئله نابرابری‌های جهانی بپردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه