تدارک دویستمین سالگرد تولد حضرت باب

Program Picture

موج مثبت

تدارک دویستمین سالگرد تولد حضرت باب
۲۳ فروردین ۱۳۹۸

در تدارک دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، مجموعۀ ۴۳ عکس پیرامون زندگی و رسالت ایشان برای نخستین بار به صورت آنلاین منتشر شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه