سخنرانی با هدف دعوت به وحدت و هم‌زیستی

Program Picture

موج مثبت

سخنرانی با هدف دعوت به وحدت و هم‌زیستی
۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جامعه بهائی ایتالیا که در موضوعات مطرح شده در سخنرانی سالانه رئیس جمهور، سرجو ماتارلا (Sergio Mattarella) مشابهتی با اهداف خود مشاهده کرد، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت و در ضمن تقدیر از دعوت صمیمانه رئیس جمهور به وحدت، به برخی مفاهیم بنیادینی اشاره کرد که شالوده اقدامات بهائیان در تلاش برای بهبود کشورشان را شکل می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه