انتشارات بهائی فلیپین و کتاب اقدس مقدس‌ترین کتاب آئین بهائی

Program Picture

موج مثبت

انتشارات بهائی فلیپین و کتاب اقدس مقدس‌ترین کتاب آئین بهائی
۳۰ آذر ۱۳۹۷

با گذشت بیش از یک دهه تلاش، دکتر تابوکانون ترجمه‌ کتاب اقدس، مقدس‌ترین کتاب آئین بهائی را به اتمام رساند. این ترجمه که توسط انتشارات بهائی فیلیپین منتشر شد کتاب احکام حضرت بهاءالله موسس آئین بهائی، را برای تمامی مردم یک قوم قابل دسترسی کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه