افزایش افراط‌گرایی خشونت‌آمیز

Program Picture

موج مثبت

افزایش افراط‌گرایی خشونت‌آمیز
۰۹ آذر ۱۳۹۷

با توجه به افزایش افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در میان بسیاری از اجتماعات در کشور اسپانیا، جامعه بهائی بر آن شده تا در افکار موجود در خصوص این مسئله بغرنج، مشارکتی فعال داشته باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه