کرسی بهائی برای صلح جهانی

Program Picture

موج مثبت

کرسی بهائی برای صلح جهانی
۲۵ آبان ۱۳۹۷

سخنرانی امسال «کرسی بهائی برای صلح جهانی» ‌بر مسئله نژاد متمرکز بود. این سخنرانی که بخشی از تلاش‌ها در زمینه‌ی نژادپرستی‌ ساختاری و ریشه‌های تعصبه در تاریخ ۲۰ سپتامبر در دانشگاه مریلند در کالج پارک برگزار شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه