جامعه جهانی بهائی یک سازمان غیردولتی بین‌المللی

Program Picture

موج مثبت

جامعه جهانی بهائی یک سازمان غیردولتی بین‌المللی
۱۱ آبان ۱۳۹۷

جامعه جهانی بهائی که در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد و در سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو دفاتری دارد. در سال‌های گذشته، تأسیس دفتر جامعه‌ جهانی بهائی در آدیس آبابا (BIC AAO) گامی مهم و رو به جلو در راستای تلاش‌های جامعه بهائی بود، تلاش‌هایی به منظور مشارکت در توسعه و رفاه قاره آفریقا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه