اندیشه‌های طراح معبد بهائی کلمبیا

Program Picture

موج مثبت

اندیشه‌های طراح معبد بهائی کلمبیا
۰۴ آبان ۱۳۹۷

طراح معبد بهائی کلمبیا می‌گوید: آشنایی با بهائیان و مراوده با آنها به خصوص با مردم نورته دل کائوکا باعث شده ایمان بیشتری به مردم و به نیکویی و فروتنی اون‌ها پیدا کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه