نمایش موزیکال «هنری باکس براون»

Program Picture

موج مثبت

نمایش موزیکال «هنری باکس براون»
۲۰ مهر ۱۳۹۷

هدف خانم مهر منصوری، سازنده این نمایش که یک بهائی است پرداختن به موضوع نابرابری نژادیه. او و همکارانش با استفاده از هنر به عنوان ابزاری قوی برای افزایش آگاهی، تجربه‌ای را خلق کرده‌اند که محرک گفتگوهای سازنده و الهام بخش در جهت تغییرات اجتماعی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه