بخش جدید کتابخانه مراجع و آثار بهائی

Program Picture

موج مثبت

بخش جدید کتابخانه مراجع و آثار بهائی
۰۶ مهر ۱۳۹۷

در خبری که در سایت خبری جامعه بهائی آمده این گونه می‌خوانیم: بخش جدیدی از کتابخانه مراجع بهائی به صورت آنلاین در دسترس عموم قرار گرفت. این سایت می‌تواند منبعی قابل اطمینان برای افرادی که به آن رجوع می‌کنند، به حساب آید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه