تئاتری با نام «دختر خورشید»

Program Picture

موج مثبت

تئاتری با نام «دختر خورشید»
۰۹ شهریور ۱۳۹۷

این نمایش، اجرای جدیدی است درباره زندگی طاهره: شاعر، ادیب، دانشمندی سرشناس، و قهرمان آزادی‌ زنان. این نمایش در حالی به صحنه میاد که طاهره بار دیگر مورد توجه و علاقه مردم آذربایجان قرار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه