برنامه‌ای الهام گرفته از تعالیم بهائی

Program Picture

موج مثبت

برنامه‌ای الهام گرفته از تعالیم بهائی
۲۹ تیر ۱۳۹۷

موسسۀ بروکینگز، یک نهاد شناخته شده در ایالات متحدۀ آمریکا برای پرداختن به «بحران یادگیری»، در سال ۲۰۱۵ پروژه‌ای با نام «یادگیری میلیونی» را آغاز کرد. یکی از برنامه‌هایی که در گزارش این مؤسسه به آن اشاره شده پروژه‌ای الهام گرفته از تعالیم بهائی با عنوان «سَت» است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه