اهمیت نقش فردی و جمعی در تحول اجتماعی

Program Picture

موج مثبت

اهمیت نقش فردی و جمعی در تحول اجتماعی
۲۲ تیر ۱۳۹۷

اخیرا ده‌ها دانشجو در جنوب فلوریدا در ایالات متحده آمریکا دو هفته اول تعطیلات تابستانی خود رو به نحوی غیر معمول گذراندن، یعنی به طور فشرده مشغول مطالعه و مشورت درباره موضوع تحول اجتماعی بودن و درباره نقش فردی و جمعی خود در ظهور یک تمدن جهانی مبتنی بر صلح و عدالت به تفکر و تامل پرداختن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه