قطعنامه شورای شهر کمبریج

Program Picture

موج مثبت

قطعنامه شورای شهر کمبریج
۰۷ مهر ۱۳۹۶

آیا می‌دونستید که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله موسس آئین بهائی، شورای شهر کمبریج قطعنامه‌ای رو صادر کرده؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه