نقش جوامع دینی در پذیرش و ادغام مهاجران

Program Picture

موج مثبت

نقش جوامع دینی در پذیرش و ادغام مهاجران
۱۵ تیر ۱۳۹۷

در سال گذشته میلادی حدود ۳۰۰ نفر از نمایندگان جوامع دینی و سازمان‌های مدنی به نشانه همبستگی و حسن نیت، در کنفرانسی در خصوص موضوع حاد و بحرانی مهاجرت اجباری، در شهر مادرید گرد هم آمدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه