آخرین معبد قاره‌ای بهائی در حومه سانتیاگو

Program Picture

موج مثبت

آخرین معبد قاره‌ای بهائی در حومه سانتیاگو
۰۱ تیر ۱۳۹۷

یک سال و نیمه که معبد قاره‌ای آمریکای جنوبی در حومه سانتیاگو در دامنه کوه‌های آند شیلی، جلوه‌ای خاص به این منطقه داده و در طی این مدت، پذیرای صدها هزار بازدیدکننده بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه