معبد محلی بهائی در کلمبیا

Program Picture

موج مثبت

معبد محلی بهائی در کلمبیا
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

با قراردادن و نصب قطعه‌‌ای تزئینی بر بالای گنبد معبد محلی بهائی در کلمبیا، مرحله‌‌ای مهم در این پروژه تاریخی به ثبت رسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه