تمبرهای یادبود به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله

Program Picture

موج مثبت

تمبرهای یادبود به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله
۲۴ فروردین ۱۳۹۷

انتشار تمبرهای یادبود از جمله اقداماتی بوده است که کشورهای متعدد برای ادای احترام به رویداد تاریخی دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله انجام دادند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه