طرح معبد ملی بهائی در کشور پاپوآگینۀ نو

طرح معبد ملی بهائی در کشور پاپوآگینۀ نو
فروردین ۱۷, ۱۳۹۷

شروع سال جدید مصادف بود با پرده برداری از طرح معبد ملی بهائی در کشور پاپوآگینۀ نو

ثبت نام در خبرنامه