کمپین هنر خیابانی «تحصیل جرم نیست»

Program Picture

موج مثبت

کمپین هنر خیابانی «تحصیل جرم نیست»
۲۰ بهمن ۱۳۹۶

فعالیت هنری خانم ماتاریتا (Matarrita) هنرمند لاتینی که ساکن شهر نیویورکه سبب شد تا با کمپین هنر خیابانی «تحصیل جرم نیست» که هدفش ایجاد آگاهی نسبت به محرومیت تحصیلی دانش‌آموزان بهائی در ایرانه، پیوند برقرار کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه