روستای دیتالالا در کنگو

Program Picture

موج مثبت

روستای دیتالالا در کنگو
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

روستای دیتالالا (Ditalala) در کنگو که سالهاست بسیاری از خانواده‌های این روستا همسایگان خود را در آغاز روز دعوت می‌کنند تا برای دعا و صرف قهوه به آن‌ها بپیوندند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه