آهنگی به نام “قادر بر همه چیز”

Program Picture

موج مثبت

آهنگی به نام “قادر بر همه چیز”
۲۴ شهریور ۱۳۹۶

به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءالله، بنیان‌گذار آیین بهائی خواننده پاپ ناتانائیل ویلمز آهنگی به نام “قادر بر همه چیز” رو اجرا کرده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه