همایش بین‌المللی سیرت

Program Picture

موج مثبت

همایش بین‌المللی سیرت
۱۵ دی ۱۳۹۶

در همایش بین‌المللی سیرت (Seerat) که در ۲ دسامبر ۲۰۱۷ در پاکستان برگزار شد، بیش از ۱۰۰۰ نفر از جمله نمایندگان مسلمان، مسیحی، هند و بهائی شرکت کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه