جلسه ویژه‌ای درباره زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله

Program Picture

موج مثبت

جلسه ویژه‌ای درباره زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله
۰۱ دی ۱۳۹۶

ده عضو مجلس برزیل متشکل از نمایندگان هشت حزب سیاسی در جلسه ویژه‌ای از کنگره، درباره زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله سخنرانی کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه