در جستجوی صلح پایدار

موج مثبت
در جستجوی صلح پایدار
بهمن ۲۵, ۱۳۹۸

جامعه بهائی جمهوری دموکراتیک کنگو که پیشینه‌ای طولانی در این کشور دارد، دهه‌ها است برای مشارکت در تغییر اجتماعی سازنده، به خصوص از طریق برنامه‌های آموزشی در سطح توده مردم تلاش کرده است. در چند سال گذشته، آنها با روسای قبایل مناطق مختلف کشور در حال گفتگو بوده‌اند تا با کمک یکدیگر مسیرهایی را به سوی اجتماعی بیابند که اصل هماهنگی، عدالت و رفاه در آن جلوه‌گر است.

ثبت نام در خبرنامه