دویستمین سال تولد حضرت باب درهند

موج مثبت
دویستمین سال تولد حضرت باب درهند
بهمن ۱۸, ۱۳۹۸

در مراسمی تاریخی به مناسبت بزرگداشت دویستمین سال تولد حضرت باب، رئیس جمهورهند، رام نات کوویند، و بیش از صد و شصت نفر از مقامات بلند پای کشورهند، جامعه مدنی و رهبران دینی، دانشگاهیان و هنرمندان در مرکز ملی بهائی این کشور گردهم آمدند

ثبت نام در خبرنامه