جامعه جهانی بهائی در سال ۲۰۱۹

Program Picture

موج مثبت

جامعه جهانی بهائی در سال ۲۰۱۹
۲۷ دی ۱۳۹۸

نگاهی به برخی از مهم‌ترین عناوین خبری جامعه جهانی بهائی در سال ۲۰۱۹ میلادی. از بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت باب مبشر آیین بهائی تا شروع پروژه آرامگاه حضرت عبدالبهاء.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه