معبد ملی بهائی در پاپوا گینه نو

Program Picture

موج مثبت

معبد ملی بهائی در پاپوا گینه نو
۲۰ دی ۱۳۹۸

ساخت معبد ملی بهائی در پاپوآ گینه نو در پورت مورزبی در حال پیشرفت است. این معبد نخستین معبد ملی است که مخصوص ساکنان یک کشور ساخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه