مهمانی رئیس‌جمهور ایرلند

Program Picture

موج مثبت

مهمانی رئیس‌جمهور ایرلند
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

رئیس‌جمهور ایرلند، مایکل دی هیگینز (Michael D. Higgins)، در مهمانی که در منزل خود برگزار کرده بود، میزبان حدود پنجاه بهائی از کودک، جوان و بزرگسال بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه