نقش دین در تقویت مشارکت تازه‌ واردین در حیات اجتماع

موج مثبت
نقش دین در تقویت مشارکت تازه‌ واردین در حیات اجتماع
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹

جامعه ی بهائی کانادا مدت‌هاست در مورد نقش دین در ساخت اجتماعی منسجم و صلح‌آمیز در حال یادگیری بوده. این مساله یکی از موضوعات اصلی بحث و گفتگو در مجموعه‌ای از سمینارها بود که سال گذشته با همکاری «دانشکده امور بین‌الملل مانک دانشگاه تورنتو» برگزار شد. حدود ۱۰۰ نفر از جمله دانشگاهیان، سازمان‌های جامعه مدنی و نمایندگان جوامع دینی در بحث و گفتگو‌های این چهار سمینار شرکت کردند.

ثبت نام در خبرنامه