جوانان در سرتاسر ایالات متحده در صف اول پاسخ مردمی

موج مثبت
جوانان در سرتاسر ایالات متحده در صف اول پاسخ مردمی
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹

جوانانی که در سرتاسر ایالات متحده در فعالیت‌های جامعه‌سازی جامعه بهائی مشارکت دارند به سرعت در حال پاسخ گویی به نیازهای ناشی از شیوع ویروس بیماری کرونا (کووید 19) در جوامع شان هستند.

ثبت نام در خبرنامه