عنصری حیاتی در فرهنگ مردم لوندا

Program Picture

موج مثبت

عنصری حیاتی در فرهنگ مردم لوندا
۱۸ خرداد ۱۳۹۷

بهائیان لوندا در حالی که هدفشان ساختن سرودهای الهام بخش است، بر محوریت موسیقی در فرهنگ خود نیز آگاهی دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه