طرح محلی معبد بهائی در کشور کنیا

Program Picture

موج مثبت

طرح محلی معبد بهائی در کشور کنیا
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

با حضور بیش از هزار نفر از طرح محلی معبد بهائی در کشور کنیا پرده‌برداری شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه