دوازدهمین کانونشن بین المللی بهائی

Program Picture

موج مثبت

دوازدهمین کانونشن بین المللی بهائی
۱۱ خرداد ۱۳۹۷

در دوازدهمین کانونشن بین المللی بهائی، نمایندگانی از سراسر جهان، پیشرفت‌های جوامع بهائی خود را در میان نهاده و از تجربیات ارزشمند خویش درباره جامعه‌سازی و تحولات اجتماعی یاد کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه