دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی

Program Picture

موج مثبت

دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی در حیفا حدود ۱۳۰۰ نماینده از ۱۶۰ کشور جهان حضور داشتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه