مواسات
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

تهمینه: آرش می‌دونی در دیانت بهائی مساوات نیست، اما مواسات هست. اما خود این مواسات یعنی چی؟
آرش: خوب تو می‌دونی برای چی در دیانت بهائی مساوات نداریم و اصلا این مساوات جریانش چی بوده؟

ثبت نام در خبرنامه