تاثیر ترحم و مهربانی به حیوانات در شکل‌گیری شخصیت و دیدگاه کودکان

Program Picture
تاثیر ترحم و مهربانی به حیوانات در شکل‌گیری شخصیت و دیدگاه کودکان
اسفند ۹, ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر فرشته بتل، استاد دانشگاه و روانشانس عمومی، بالینی و تعلیم و تربیت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه