مهارت‌های اجتماعی از دیدگاه روانشناسی

Program Picture
مهارت‌های اجتماعی از دیدگاه روانشناسی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با خانم مرجان داوودی، روانشناس، درباره اثرات مثبت و یا منفی تکنولوژی بر کیفیت روابط اجتماعی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه