Program Picture

مهارت‌های زندگی

فصل ۶ – قسمت ۵

۱۱ مهر ۱۳۹۴

لیلا در مورد نقاط قوت و ضعف خودش در رابطه با خدمت به جامعه صحبت می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه