مهارت های زندگی
مهارتهای زندگی – ف۶ ق۴
مهر ۴, ۱۳۹۴

لیلا فلسفه ای به نام “اوبونتو” در فرهنگ آفریقایی رو مشابه مفهوم وحدت در کثرت معرفی می کنه. “اوبونتو” می گه “من” هستم چون “ما” هستیم.

ثبت نام در خبرنامه