Program Picture

مهارت‌های زندگی

فصل ۶ – قسمت ۴

۰۴ مهر ۱۳۹۴

لیلا فلسفه‌ای به نام “اوبونتو” در فرهنگ آفریقایی رو مشابه مفهوم وحدت در کثرت معرفی می‌کنه. “اوبونتو” میگه “من” هستم چون “ما” هستیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه