Program Picture

مهارت‌های زندگی

فصل ۶ – قسمت ۱۰

۲۰ آبان ۱۳۹۴

در این قسمت، با دیدگاه آفریقایی‌ها به زندگی آشنا میشیم. از نظر اونها همه چیز یکی هست و با این دید، رسیدن به رفاه اجتماعی خیلی راحت‌تر میشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه