Program Picture
مهاجرت
۱۴ دی ۱۳۹۶

یادداشت «وطن هتل نیست»؛ یادداشتی که با ارجاعی تاریخی به وضعیت آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، به آسیب‌شناسی مهاجرت از کشور در شرایط خاص و دشوار می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه