مهاجرت – بخش ۴

مهاجرت – بخش ۴
فروردین ۲۶, ۱۳۹۷

نگاهی به گذشته و مقایسه آن با امروز، بهائیان جنوب شرق آسیا چگونه روزگار می‌گذرانند؟ این و چیزهایی جدید در آخرین قسمت از گپ و گفت پارسا فنائیان با جناب جمشید آرانی.

ثبت نام در خبرنامه