مهاجرت – بخش ۳

Program Picture
مهاجرت – بخش ۳
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷

قبل و بعد مهاجرت، تجربیات جدید در مهاجرت، عکس العمل مردم جنوب شرق آسیا با افراد جدید در گپ و گفت این هفته پارسا فنائیان و جناب جمشید آرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه