مهاجرت – بخش ۲

Program Picture
مهاجرت – بخش ۲
فروردین ۱۲, ۱۳۹۷

برخی از خاطرات جناب جمشید آرانی در رابطه با مهاجرتشان به جنوب شرق آسیا. با ایشان و پارسا فنائیان همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه