مهاجرت – بخش ۱

Program Picture
مهاجرت – بخش ۱
فروردین ۵, ۱۳۹۷

در این قسمت برای اولین بار پارسا فنائیان با آقای جمشید آرانی صحبت خواهد کرد. مفهوم و دلیل مهاجرت به طور کلی چیست؟ دلیل مهاجرت بهائیان چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه