منیر قزوینی
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶

جناب آقا میرزا منیر نبیل‌زاده‌ قزوینی، متخلّص به منیر + قصیده.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه